Disclaimer

Persoonsgegevens / Privacy

Tandheelkundige Kliniek Helder gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en neemt de Wet Bescherming Persoonsgegevens in acht. Uw persoonlijke gegevens welke u bijvoorbeeld via een formulier of e-mail invult, gebruiken wij om op uw vraag of verzoek te reageren en u op de hoogte te kunnen houden. Deze persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet ter beschikking gesteld aan derden zonder uw toestemming.

Aansprakelijkheid

Tandheelkundige Kliniek Helder heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en er wordt continue gestreefd naar het overzichtelijk, compleet, actueel, duidelijk en toegankelijk houden van de informatie op deze website. Toch kan er geen garantie worden gegeven dat er geen informatie ontbreekt of dat er informatie wordt weergegeven welke niet meer actueel of niet correct is. Aan publicaties of informatie op deze website kunnen bezoekers geen rechten ontlenen. Tandheelkundige Kliniek Helder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de door Tandheelkundige Kliniek Helder gepubliceerde informatie. De medewerkers van Helder zijn altijd bereid om u nader te informeren en/of passend advies te geven.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Het overnemen van gegevens van deze website anders dan voor eigen gebruik is niet toegestaan. Voor vragen kunt u contact opnemen met Helder via:  033-4566333 of info@kliniekhelder.nl.

Concept & realisatie

Het concept en uitvoering van deze website zijn verzorgd door Atlantis Creative.