Tarieven 2019

Bij ons weet u altijd precies waar u aan toe bent. Dat geldt natuurlijk voor alle tandheelkundige behandelingen (u weet wat er gaat gebeuren) en ook voor de financiële gevolgen daarvan. Wij maken zaken graag inzichtelijk. Wanneer de tandarts verwacht dat een behandeling meer dan €250,00 zal kosten, krijgt u van tevoren een begroting. Hieronder vindt u een lijst met standaardkosten 2019. Bedragen met een * zijn exclusief techniekkosten. Wilt u van te voren uw persoonlijke kosten bespreken, dan kan dat altijd.

Techniekkosten

Code Prestatie Tarief
Er zijn geen prestaties gevonden.

Consultatie en diagnostiek

Code Prestatie Tarief
C11 Periodieke controle 21,78
C13 Probleemgericht consult 21,78
C22 Aanvullende medische anamnese (na schriftelijke routinevragen) 21,78
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 103,16
C29* Studiemodellen t.b.v. behandelplan 28,66
C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 57,31
C80 Mondzorg aan huis 17,19
C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose 45,85
C85 Weekendbehandeling 21,78
C86 Avondbehandeling 21,78
C87 Nachtbehandeling 21,78

Maken en/of beoordelen foto's

Code Prestatie Tarief
X10 Maken en beoordelen kleine rontgenfoto 16,05
X11 Beoordelen kleine rontgenfoto 12,04
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto 68,77
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandloze kaak 68,77
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto 25,22
X24 Maken en beoordelen schedelfoto 30,95
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto 194,86
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 57,31
X34 Beoordelen schedelfoto 22,92

Preventieve Mondzorg

Code Prestatie Tarief
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie per 5 min 12,85
M02 Consult voor evaluatie van preventie per 5 min 12,85
M03 Gebitsreiniging per 5 min 12,85
M05 Niet restauratieve behandeling van caries in het melkgebit 25,79
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament 5,73
M32 Eenvoudig bacteriologisch of enzymatisch onderzoek 17,19
M40 Fluoridebehandeling per kaak 14,33
M61* Mondbeschermer 25,79

Verdoving

Code Prestatie Tarief
A15 Oppervlakte verdoving 7,45
A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14,33
A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie kostprijs

Verdoving door middel van een roesje

Code Prestatie Tarief
B10 Introductie roesje (uitleg lachgassedatie) 28,66
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) 28,66
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 35,77

Vullingen

Code Prestatie Tarief
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer 35,53
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer 49,86
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer/ compomeer 61,32
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer 81,38
V91 Eenvlaksvulling composiet 45,85
V92 Tweevlaksvulling composiet 60,18
V93 Drievaksvulling composiet 71,64
V94 Meervlaksvulling composiet 91,70
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 68,77
V30 Fissuurlak eerste element 25,79
V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting 14,33
V40 Polijsten of beslijpen en bijwerken van oude vullingen 5,73
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje 11,46
V70* Parapulpaire stift 11,46
V80* Wortelkanaalstift 20,06
V85* Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 8,60

Wortelkanaalbehandelingen

Code Prestatie Tarief
E01 Wortelkanaalbehandeling consult 21,78
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,12
E03 Consult na tandheelkundig ongeval 31,52
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 45,85
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten 46,74
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 103,16
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 149,01
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 194,86
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 240,71
E85 Elektronische lengtebepaling 14,33
E19 Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 17,19
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement 45,85
E51 Verwijderen van kroon of brug 34,39
E52 Moeilijke wortelkanaalopening 28,66
E53 Verwijderen van wortelstift 40,12
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 28,66
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 28,66
E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade 40,12
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 28,66
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 80,24
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 51,58
E63* Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 42,98
E64 Afsluiting van open wortelpunt 45,85
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 57,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 28,66
E90 Inwending bleken, eerste zitting 45,85
E95 Inwending bleken, elke volgende zitting 17,19
E97* Uitwendig bleken per kaak 71,64
E98 Materiaal voor thuisbleken Kostprijs
E40 Directe pulpa-overkapping 28,66
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 11,46
E43* Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 22,92
E44 Verwijderen spalk, per element 5,73
E45 Aanbrengen rubberdam 11,46
E31 Snij-/ hoektand microchirurgie 114,62
E32 Premolaar microchirurgie 160,47
E33 Molaar microchirurgie 206,32
E34* Aanbrengen retrograde vulling 22,92
E36* Het trekken van een element met re-implantatie 80,24
E37 Kijkoperatie 68,77
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 77,37
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 57,31

Kronen en brugen

Code Prestatie Tarief
R08* Eenvlaks composiet inlay 68,77
R09* Tweevlaks composiet inlay 131,82
R10* Drievlaks composiet inlay 171,94
R11* Eenvlaksinlay 103,16
R12* Tweevlaksinlay 160,47
R13* Drievlaksinlay 229,25
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties 28,66
R24* Kroon 252,17
R28* Endokroon, indirect vervaardigd 68,77
R29* Confectiekroon 51,58
R31 Opbouw plastisch materiaal 57,31
R32* Gegoten opbouw, indirecte methode 57,31
R33* Gegoten opbouw, directe methode 114,62
R40* Eerste brugtussendeel 171,94
R45* Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 85,97
R46* Brugverankering, per anker 57,31
R49 Toeslag voor brug op vijf of meer pijlerelementen 143,28
R50* Metalen fixatiekap met afdruk 28,66
R55* Gipsslot met extra afdruk 28,66
R60* Plakbrug zonder preparatie 114,62
R61* Plakbrug met preparatie 171,94
R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 40,12
R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 22,92
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 63,04
R71* Vernieuwen porseleinen schildje, repartatie metalen/proseleinen kroon in de mond 63,04
R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 34,39
R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 22,92
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 22,92
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug 57,31
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 28,66
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 28,66
R78* Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 68,77
R79* Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 114,62
R80* Temporaire, eerste voorziening 28,66
R85* Temporaire, volgende voorziening 11,46
R90* Gedeeltelijk voltooid werk Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren

Kaakgewrichtsbehandelingen

Code Prestatie Tarief
G68* Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk 45,85
G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 143,28
G02 Spieractiviteitsmeting en registratie 91,70
G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling 63,04
G61 Instructie spieroefeningen 57,31
G62* Occlusale spalk 154,74
G63* Repositiespalk 229,25
G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 28,66
G65* Indirect planmatig inslijpen 315,22
G66 Biofeedbacktherapie 51,58
G67 Behandeling triggerpoint 63,04
G69* Opbeetplaat 63,04
G10 Niet standaard beetregistratie 85,97
G11 Scharnierasbepaling 85,97
G12 Centrale relatiebepaling 80,24
G13 Protrale/laterale bepalingen 57,31
G14 Instellen volledige instelbare articulator, pantograaf en registratie 515,81
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte 28,66
G16 Therapeutische positiebepaling 28,66
G20 Beetregistratie intra-oraal 57,31
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 286,56
G72 Controlebezoek MRA 28,66
G73* Reparatie MRA met afdruk 45,85
G33* Aanbrengen front/hoektandgeleiding 57,31

Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

Code Prestatie Tarief
H11 Trekken tand of kies 42,98
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
H21 Kosten hechtmateriaal 5,92
H26 Hechten weke delen 63,04
H50 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 57,31
H55 Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 17,19
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 68,77
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen 57,31
H33 Hemisectie van een molaar 68,77
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 51,58
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje 34,39
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 68,77
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogade afsluiting 91,70
H44 Primaire antrumsluiting 63,04
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak 80,24

Kunstgebitten

Code Prestatie Tarief
P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 34,39
P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 28,66
P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 57,31
P10* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 85,97
P15* Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 171,94
P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 63,04
P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 17,19
P34* Frame kunstgebit, 1-4 elementen 234,98
P35* Frame kunstgebit, 5-13 elementen 320,95
P31* Wortelkap met stift 143,28
P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls 85,97
P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 57,31
P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element 14,33
P45* Noodkunstgebit 114,62
P21* Volledig kunstgebit bovenkaak 171,94
P25* Volledig kunstgebit onderkaak 229,25
P30* Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 372,53
P36 Individuele afdruk zonder randopbouw 28,66
P14 Individuele afdruk met randopbouw 63,04
P37 Frontopstelling in aparte zitting 34,39
P27 Reoccluderen 57,31
P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur 63,04
P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 34,39
P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit 45,85
P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit 40,12
P01* Opvullen volledige kunstgebit, indirect zonder randopbouw 40,12
P02* Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 85,97
P03* Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 57,31
P04* Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 85,97
P70* Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage 160,47
P07* Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 17,19
P08* Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 45,85
P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit 40,12
P51* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 40,12
P52* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw 85,97
P53* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw 57,31
P54* Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw 85,97
P57* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk 17,19
P58* Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk 45,85
P78* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 45,85
P79* Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 45,85

Tandvleesbehandelingen

Code Prestatie Tarief
T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 151,88
T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus 166,21
T21 Grondig reinigen wortel, complex 30,95
T22 Grondig reinigen wortel, standaard 22,92
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 88,83
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 103,16
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 45,85
T41 Beperkt consult parodontale nazorg 60,18
T42 Consult parodontale nazorg 87,11
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg 115,77
T44 Complex consult parodontale nazorg 154,17
T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 151,88
T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 166,21
T89 Directe post-operatieve zorg, kort 57,31
T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 154,17
T91 Pocketregistratie 34,39
T92 Parodontiumregistratie 68,77
T93** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 40,12
T94 Behandeling tandvleesabces 77,37
T57 Toepassing lokaal medicament 61,90
T95* (Draad)Spalk 22,92

Implantaten

Code Prestatie Tarief
J01 initieel onderzoek implantologie 63,56
J02 Verlengd onderzoek implantologie 97,79
J03 Proefopsteling 132,01
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan 44,00
J09 Ophoging bodem bijholte eerste kaakhelft 226,22
J10 Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 141,39
J11 Prepareren donorplaats 127,25
J12* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 136,67
J13* Kaakverbreding en/f verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 65,98
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
J06 Vrijleggen foramen mentale 39,34
J15* Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 83,12
J16* Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 80,12
J17* aanvullende ophoging bodem bijholte 127,12
J18* Ophoging bodem bijholte orthograad 58,67
J19 Toeslag esthetische zone 63,56
J20 Plaatsen eerste implantaat, per kaak 223,44
J23* Plaatsing eerste Healing Abutment (wondheler) 70,69
J24* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 23,56
J25* Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 42,42
J26 Moeizaam verwijderen implantaat 161,35
J27 Vervangen eerste implantaat 223,44
J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats 102,68
J32 Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef 112,45
J33 Kosten implantaat 314,04
J40* Twee magneten/drukknoppen 151,57
J41* Elke volgende magneet, drukknop 34,23
J42* Staaf tussen twee implantaten 200,46
J43* Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 63,56
J44* Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 24,45
J50* Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit 503,60
J51* Onder-klikgebit 327,58
J52* Boven-klikgebit 327,58
J53* Omvorming klikgebit 97,79
J54* Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 127,12
J55* Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 146,68
J56* Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 171,13
J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 83,12
J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten 107,56
J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten 132,01
J60 Specifiek consult nazorg implantologie 53,78
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie 88,01
J70* Opvullen zonder staafdemontage 136,90
J71* Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 171,13
J72* Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 195,57
J73* Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 220,02
J74* Reparatie zonde staafdemontage 53,78
J75* Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 102,68
J76* Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 127,12
J77* Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 151,57
J28 Plaatsen volgend implantaat 92,41
J29 Plaatsen volgende healing abutment 34,71
J36 Verwijderen implantaat 32,27
J37 Vervangen volgend implantaat 92,41
J08 Aanbrengen botvervangers in extractiewond 19,56
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ meting 9,78
J78 Verwijderen en vervangen drukknop 24,45
J79* Verwijderen en vervangen steg 45,47
J78* Verwijderen en vervangen drukknop 24,45
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit 497,73

Orthodontie

Code Prestatie Tarief
F121A Eerste consult 21,78
F122A Vervolg consult 21,78
F123A Controlebezoek 13,65
F124A Second opinion 103,16
F125A* Maken gebitsmodellen 16,71
F126A Beoordelen gebitsmodellen incl bespreken behandelplan 60,32
F151A Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) 15,47
F152A Occlusale opbeet röntgenfoto 15,47
F155A Vervaardiging orthopantomogram 28,35
F156A Beoordeling orthopantogram 16,52
F157A Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto 17,76
F158A Beoordeling laterale schedelröntgenfoto 49,58
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 17,76
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto 49,58
F161A Meerdimensionale kaakfoto 132,62
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 55,26
F401A* Plaatsen beugel categorie 0 121,08
F411A* Plaatsen beugel categorie 1 112,68
F421A* Plaatsen beugel categorie 2 117,86
F431A* Plaatsen beugel categorie 3 135,91
F441A* Plaatsen beugel categorie 4 144,80
F451A* Plaatsen beugel categorie 5 342,58
F461A* Plaatsen beugel categorie 6 557,27
F471A* Plaatsen beugel categorie 7 540,80
F481A* Plaatsen beugel categorie 8 422,09
F491A* Plaatsen beugel categorie 9 554,78
F492A Verwijderen beugel categorie 5,6,8,9 per kaak 93,86
F511A Beugelconsult per maand categorie 1 28,53
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 28,53
F513A Beugelconsult per maand categorie 3 28,53
F514A Beugelconsult per maand categorie 4 28,53
F515A Beugelconsult per maand categorie 5 32,60
F516A Beugelconsult per maand categorie 6 40,75
F517A Beugelconsult per maand categorie 7 40,75
F518A Beugelconsult per maand categorie 8 48,90
F519A Beugelconsult per maand categorie 9 61,13
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (categorie 1 t/m 9) 28,53
F531A Nacontrole beugel per drie maanden categorie 1 t/m 4 28,53
F532A Nacontrole beugel per drie maanden categorie 5, 7, 8 31,50
F533A Nacontrole beugel per drie maanden categorie 6, 9 40,75
F612A* Plaatsen intermaxilaire correctieveren 117,86
F716A* Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur 25,79
F721A Trekken tand of kies 42,98
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant 32,09
F723A* Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) 80,73
F724A Preventieve voorlichting en/of instructie 12,85
F811A* Reparatie of vervanging van beugel 28,32
F812A* Herstel of vervanging van retentie-apparatuur 37,33
F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak 37,33
F814A* Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder behandelde patient 37,33
F815A Verwijderen spalk, per element 5,73

Uurtarieven

Code Prestatie Tarief
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten (per 5 min) 15,06